HOME  |   로그인  |   회원가입  |  
공지사항
여민행사 일정
문의게시판
제휴/파트너 문의
후기 게시판
갤러리
홍보/보도자료
HOME > 커뮤니티 > 커뮤니티
크게 작게 인쇄

프로젝트 락의 락앤 민요 ! 귀를 통해 받는 감동 ! 멋진 음악 !

 안녕하세요 여민입니다.
 매번 공연을 찾아주시는 우주인형님 감사합니다. 세심한 눈으로 공연관람 및 후기 남겨주시는 점 거듭 감사드리며 공연장 특성상 미흡했던 점 꼭 참고하여 다음에는 더욱 좋은 공연 만들도록 하겠습니다.
 다음 기획공연은 여민 홈페이지를 통하여 다시 공지할 예정이니 자주 들러주시고 음원 또한 준비중에 있습니다.
 항상 함께하는, 즐거운 공연 만들도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
코멘트 2
  • 맘마미 2024-04-21 08:21:29

    https://images.google.ms/url?sa=i&url=https://www.uricasinos.comhttps://www.google.ee/url?sa=i&url=https://www.rosecasino.infohttps://clients1.google.com.vn/url?q=https://uri-casino.com/%EC%B6%94%EC%B2%9C-%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-top-10/%2Fhttps://images.google.li/url?sa=i&url=https://rosecasino.orghttps://images.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.xn--o80b03nwqha372d4wd14kyuk.comhttps://www.google.pl/url?sa=i&url=https://medium.com/@jangjunyoung77_46552/%EC%95%84%EC%9B%83%EB%A3%A9-%EC%B6%94%EC%B2%9C-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%EC%9A%B0%EB%A6%AC%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-top5-4f047de070d9https://www.google.com.sb/url?sa=i&url=https://uricasinos.com/game/ho-game <div style="position:absolute; left:-9999px; top:-9999px;" class="sound_only">솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a></div>

    답글달기

  • 맘마미 2024-04-23 06:54:16

    https://maps.google.com.gh/url?sa=i&url=https://outlookindia.com/outlook-spotlight/%EB%B0%94%EB%91%91%EC%9D%B4-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EC%B6%94%EC%B2%9C-%EC%88%9C%EC%9C%84-%EC%B5%9C%EA%B3%A0%EC%9D%98-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%ED%99%80%EB%8D%A4-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-top-20-news-340604https://images.google.cv/url?sa=i&url=https://www.uricasinos.com/game/ho-gamehttps://www.google.rs/url?sa=i&url=https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/2024%EB%85%84-%EC%9C%A0%EB%A7%9D%ED%95%9C-%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%B9%B4%EC%A7%80%EB%85%B8-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-top-10-news-337607https://www.google.com.pk/url?q=https://rosecasino.info%2Fhttps://ipv4.google.com/url?sa=i&url=https://uri-casino.com/%EC%B6%94%EC%B2%9C-%EB%B0%94%EB%91%91%E <div style="position:absolute; left:-9999px; top:-9999px;" class="sound_only">솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a>솮?a href="https://naver.com">?끉뵠甕?/a></div>

    답글달기

클릭시 새로고침
이용약관     개인정보취급방침     고객센터     제휴문의     문의게시판     찾아오시는길
서울시 중구 청계천로 40, 1402호 (우)04521   Tel 02-798-7242  Fax 02-6280-7542  사업자등록번호 : 106-90-75208   문화예술감성단체 여민(與民)  대표: 김영옥  e-mail : 5795apple@naver.com 블로그 트위터 페이스북